Pemanduan dan Penundaan untuk Curah Kering dan Cari